Vraag & antwoord


Hoe kan ik betalingen aan A&N verrichten?

U kunt uw betaling(en) aan A&N Vastgoed overmaken op rekening:
Gegevens Bank:
IBAN: NL57INGB0007534051
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Adres: ING NV
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam
Nederland

Bij registratie (ook vanuit het buitenland) kunt u na het invullen van het registratieformulier snel veilig en simpel via iDEAL betalen.
Meer vragen? Kijk bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

Hoeveel maanden opzegtermijn moet ik hanteren?

In artikel 12 van uw contract staat vermeld hoeveel maanden opzegtermijn u heeft. In de regel hanteert A&N Vastgoed twee maanden opzegtermijn, zodat wij voldoende tijd hebben om een nieuwe huurder te vinden.

U kunt alleen de huur opzeggen per de 1e van de maand. In noodgevallen kan de huur soms in overleg met de eigenaar per de 15e van de maand opgezegd worden. Is dit het geval, neem dan telefonisch contact met ons op.

Een opzegformulier vindt u bij downloads. U kunt hier ook het opzegformulier downloaden. Meer vragen? Kijk ook eens hier bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

Ik heb mij geregistreerd maar ik kan niet inloggen, wat nu?

Vaak heeft het inlogprobleem te maken met het onderscheidt tussen normale letters en hoofdletters. U heeft een wachtwoord via de mail toegewezen gekregen, het is de bedoeling dat dit wachtwoord exact zo wordt ingevuld.

Lukt het nu nog steeds niet om in te loggen, neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur ons een email ( info@anvastgoed.nl). Wij zullen direct op zoek gaan naar een oplossing voor het probleem.

Is het wel mogelijk om in te loggen, maar kunt u geen interesse tonen in een woning, controleer dan of u het inschrijfgeld heeft overgemaakt naar rekening 75.34.051 (ING Bank) t.n.v. A&N Vastgoed te Den Haag ovv de voor- en achternaam van degene die zich ingeschreven heeft. Meer vragen? Kijk ook eens hier bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

Ik heb een contract voor onbepaalde tijd. Per wanneer kan ik mijn huur opzeggen?

Het opzeggen van de deze huurovereenkomst is in principe niet mogelijk in het eerste jaar. Dit is alleen mogelijk wanneer de woning direct doorverhuurd kan worden aan een nieuwe huurder van A&N Vastgoed / eigenaar, of wanneer er een diplomaten clausule in het contract is opgenomen. Zegt u wel tussentijds op dan blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de huur tot het einde van het eerste jaar.
Daarnaast kan het voorkomen, afhankelijk van de verhuurder, dat de borg of een gedeelte daarvan wordt ingehouden indien u het toch doet. Meer vragen? Kijk ook eens hier bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn alle kosten die boven de kale huurprijs in rekening worden gebracht aan de huurder. Als de huurprijs niet is onderverdeeld in een kale huur en de servicekosten, dan is er sprake van een all-in prijs.

Onder servicekosten vallen: nutsvoorzieningen, roerende zaken, kleine herstel werkzaamheden, huisvuil, huismeester, signaallevering, elektronische apparatuur, verzekeringen, gemeenschappelijke ruimten en administratiekosten. Meer vragen? Kijk bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

Wat is het verschil tussen een inclusieve en een exclusieve huurprijs?

In het woningaanbod van A&N Vastgoed ontstaat er soms verwarring over de opbouw van de huurprijs. Het is daarom belangrijk goed te lezen waaruit de vermelde huurprijs is opgebouwd. A&N Vastgoed verhuurt een aantal typen woningen:

 • Kale woningen: hier moeten zowel de vloeren als de muren nog aangekleed worden.
 • Woningen inclusief stoffering en service kosten: hier zijn zowel de vloeren als de muren al aangekleed en zit het gedeelte voor de servicekosten in de huurprijs verwerkt.
 • Woningen inclusief stoffering, servicekosten, gas, water en licht: deze woningen hanteren een all-in huurprijs. De reden waarom de ene huurprijs inclusief gas, licht en water is, heeft te maken met de aanwezigheid van afgescheiden meters in de woning.

Heeft een woning afgescheiden meters, dan wordt in de regel een exclusieve huurprijs gehanteerd.
Meer vragen? Kijk ook eens hier bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

De woning heeft een exclusieve huurprijs, hoeveel moet ik rekenen voor het gas, licht en het water?

Uiteraard is het energieverbruik afhankelijk van verschillende factoren, zoals: de gebruiker(s), de energieleverancier, de grootte van de woning, aanwezige apparatuur en de wijze waarop de woning geïsoleerd is. De energieleverancier baseert de hoogte van de energienota op een te verwachten verbruik, welke mede wordt bepaald aan de hand van het historische verbruik in de woning.

Ondanks dat A&N Vastgoed geen enkele garantie kan geven over de kosten die gekoppeld zijn aan het energieverbruik, hanteren wij vaak als indicatie een normbedrag: voor een eenpersoonshuishouden € 150, en voor de tweede persoon ongeveer € 50, - hierbij opgeteld. Meer vragen? Kijk bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

Wat zijn gemeentebelastingen en voor wiens rekening komen deze?

Elk jaar krijgt u als inwoner van de gemeente Den Haag te maken met verschillende gemeentelijke belastingen met uiteenlopende tarieven en diverse benamingen. De belangrijkste gemeentelijke belastingeb voor huurders zijn de afvalstoffenheffing en waterzuivering- en systeemheffing. Afvalstoffenheffing is een belasting ter dekking van de kosten die het ophalen en verwerken van huisvuil met zich meebrengt.

Tarieven afvalstoffenheffing 2022:
1 persoon € 313,32
2 personen € 352,20
3 personen of meer € 385,32

Tarieven waterzuivering- en systeemheffing 2021:
1 persoon € 216,79
2 personen of meer € 403,79

Wilt u bezwaar maken tegen deze belastingen, dan kunt u dat doen door de procedure te volgen op de website van de Gemeente Den Haag.
(Bron: http://www.denhaag.nl en http://www.hhdelfland.nl)

Wat is het verschil tussen de sociale huursector en de vrije sector?

Van het grootste deel van alle huurwoningen (circa 3 miljoen) in ons land valt circa 75% onder de sociale huursector. De woningen in deze sector zijn gebouwd voor mensen die vanwege hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien.
Deze woningen zijn doorgaans eigendom van woningbouwcorporaties. Voor het huren van woningen binnen deze sector moet u kijken op de website van woonnethaaglanden.

A&N Vastgoed is gepositioneerd in de vrije sector. Deze markt is ontstaan doordat de vraag naar huurwoningen groter is dan wat de sociale huursector kan opvangen en daarnaast is er een grote vraag naar duurdere huurwoningen. Vanuit deze vraag zijn commerciële verhuurders beleggingsmogelijkheden gaan zoeken in huurwoningen. Op deze manier ontstaat er meer woningaanbod om de marktvraag op te vangen en is het dus voor een grotere populatie toegankelijk om een woning in Den Haag te huren. Doordat dit een totaal andere constructie is dan de sociale huursector zijn ook andere regels van toepassing.

Meer vragen? Kijk bij 'vraag en antwoord' of neem contact met ons op.

Hoe blijf ik op de hoogte van het actuele woningaanbod?

Dit kunt u handmatig volgen via het actuele overzicht van beschikbare woningen op onze website. Zodra er een verandering optreedt, wordt dit overzicht automatisch bijgewerkt. Dit gebeurt dagelijks.

Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden?
Schrijft u zich dan in op onze website. Zodra u ingeschreven bent, wordt u automatisch via e-mail op de hoogte gehouden wanneer het woningaanbod wijzigt. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen die u opgeeft via het registratieformulier. Deze opties kunt u te alle tijden wijzigen in uw eigen profiel.

Kan ik mijn huurwoning doorspelen aan een kennis, of een bekende?

Wanneer u een kandidaat heeft, dan is het goed mogelijk om de woning door te verhuren. Heeft u een kandidaat, neem dan contact met ons op. Deze kandidaat moet zich inschrijven bij ons en de administratiekosten betalen. Wij bekijken vervolgens of deze kandidaat voldoet aan de voorwaarden van A&N Vastgoed en de eigenaar.

Wat is een optie bij A&N Vastgoed?

Wanneer u interesse heeft in een woning en u wilt deze daadwerkelijk huren, dan kunt u een optie op de woning 'kopen' / aanbetalen. De prijs van een optie is een halve maand huur.

Eigenlijk koopt u deze optie niet, maar betaald u aan. Het optiegeld dat u betaald wordt namelijk verrekend met het openstaande factuurbedrag. Op het moment dat u een optie op een woning koopt, reserveren wij de woning voor u gedurende drie werkdagen. A&N Vastgoed stelt u dan voor aan de eigenaar en deze beslist uiteindelijk of u de woning mag huren.

Zodra de eigenaar u geen geschikte kandidaat voor zijn woning vindt, krijgt u het optiegeld terug en komt de woning terug in de verhuur. Ziet u na de aankoop van een optie af van het huren van de woning, dan wordt het optiegeld niet teruggegeven.

Door het annuleren van de optie maakt de eigenaar kosten (reserveren van de woning, administratieve kosten, etc.), die worden gecompenseerd met het aanbetaalde optiebedrag. Is het woord optie achter een woning geschreven dan betekent dit dat de woning nog niet verhuurd is, maar dat het niet mogelijk is gedurende een bepaalde periode om de woning te bezichtigen.

Hoe selecteert A&N Vastgoed huurders wanneer meerdere personen interesse hebben in dezelfde woning?

Wanneer meerdere personen op hetzelfde moment geïnteresseerd zijn in een woning, dan maken wij een selectie op basis van:
 • specifieke eisen van de eigenaar,
 • de inschrijfduur van de geïnteresseerden,
 • kredietwaardigheid van de geïnteresseerden,
 • onze jarenlange ervaring.

Aan welke voorwaarden moet een huurder voldoen, om iets te kunnen huren bij A&N Vastgoed?

Eigenaren van huurwoningen vinden het belangrijk dat een huurder kredietwaardig genoeg is om een woning te kunnen huren. Daarom heeft A&N Vastgoed een aantal regels opgesteld voor een huurder, wil deze in aanmerking komen voor een bepaalde huurwoning.

 • De huurder moet werkend zijn en een kopie arbeidscontract voor onbepaalde tijd kunnen overhandigen,
 • Het bruto maandsalaris van een huurder is minimaal 3,5 keer de exclusieve maandhuur van de woning,
Voldoet u NIET aan één van deze vereisten?
Dan is het soms tòch mogelijk door middel van een garantstelling om alsnog de woning te kunnen huren. De uiteindelijke kandidaat keuze wordt te allen tijde bepaald door de verhuurder.

Hoe moet ik mijn huur opzeggen?

Na het tekenen van uw contract heeft u een formulier meegekregen voor het opzeggen van het huurcontract. Deze moet u invullen en zowel naar de eigenaar, als naar A&N Vastgoed opsturen. Is het formulier zoekgeraakt, dan kunt u ook zelf een brief opstellen (of download hier formulier).

Het is belangrijk de volgende zaken in de brief te vermelden:
 • adres,
 • de huidige huurprijs,
 • naam van de eigenaar,
 • uw naam,
 • geboortedatum,
 • uw telefoonnummer,
 • de datum per wanneer u opzegt
 • en het bank/giro nummer waarnaar de borg teruggestort moet worden.
Verder is het belangrijk dat u de datum op de brief vermeldt en hem ondertekend. Scan de brief en mail deze naar info@anvastgoed.nl

Daarnaast dient u contact op te nemen met A&N Vastgoed om afspraken te maken over het bezichtigen van uw woning door eventuele nieuwe huurders.

Foutmelding bij registreren/inschrijven?

Als je met Mozilla Firefox als internetbrowser naar onze beveiligde website wilt gaan, kun je soms de volgende melding krijgen:
"secure.anvastgoed.nl gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat" Het certificaat wordt niet vertrouwd, omdat er geen uitgeversketen is aangeboden. (Foutcode: sec_error_unknown_issuer)

Mocht dit gebeuren, dan mag je de website 'vertrouwen'. Dit doe je door achtereenvolgens volgende zaken aan te klikken:
1. Klik "Ik begrijp de risico's"
2. Klik "uitzondering toevoegen"
3. Klik (onderaan) "beveiligingsuitzondering bevestigen"

Als je dat hebt gedaan, weet Firefox dat je de beveiligde pagina's van onze website vertrouwt. Wacht even tot de pagina geladen is en dan kan je verder gaan.

Al meer dan 20 jaar dé verhuur- en verkoopmakelaar van Den Haag en omgeving