NIEUWS 01-10-2020

Het energielabel na 1-1-2021

Hoe krijg ik na 1 januari 2021 een energielabel voor mijn woning of utiliteitsgebouw?
Het energielabel gaat veranderen. De grootste verandering is voor het energielabel voor woningen. Vanaf 1 januari 2021 maakt u hiervoor een afspraak met een energieadviseur. Deze komt bij u thuis langs. Uitgebreid energielabel vervangt vereenvoudigd energielabel (VEL)

Tot 1 januari geldt het vereenvoudigd energielabel (VEL). Een woningeigenaar geeft online een aantal woningkenmerken door. Een erkend deskundige keurt deze kenmerken op afstand. Waarna de Rijksoverheid het label vaststelt.

Een nieuw meer uitgebreid energielabel vervangt op 1 januari 2021 het VEL.

Energielabel aanvragen vanaf 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 maakt een woningeigenaar een afspraak met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis. De adviseur neemt kenmerken op van de woning. Bijvoorbeeld:
- de afmetingen;
- de aanwezige isolatie, zoals van het dak en de muren;
- de aanwezige installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen.

Op basis hiervan berekent de energieadviseur hoeveel energie er nodig is voor:
- verwarming;
- warm water;
- ventilatie;
- koeling van de woning.

Zo wordt het energielabel nauwkeuriger vastgesteld en is het mogelijk om verbeteringen aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het energielabel te staan.

Kosten nieuw energielabel
De prijs van een energielabel hangt af van meerdere factoren, waaronder:
- type woning;
- beschikbare documenten over de woning;
- de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken van de woning op te nemen.

De kosten voor een energielabel komen straks naar verwachting bij een eengezinswoning uit op gemiddeld € 190. Bij appartementen gaat het om gemiddeld € 100. Uiteindelijk bepaalt uw energieadviseur de prijs van het energielabel. De gemiddelde prijs wordt na 1 januari 2021 duidelijk.

VEL blijft geldig
Heeft u al een geregistreerd VEL? Die blijft gewoon 10 jaar geldig.

Bron: Rijksoverheid

  NIEUWS 16-09-2020

Overzicht voorgenomen maatregelen (huur)woningmarkt

Tijdens Prinsjesdag presenteerde het kabinet haar plannen voor 2021. Wij hebben voor u de belangrijkste maatregelen voor u op een rij gezet.

Differentiatie overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting op vastgoed wordt gedifferentieerd. Starters op de koopwoningmarkt worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting en doorstromers blijven 2% betalen. Voor alle andere categorieën gaat een tarief van 8% gelden.

Er komen drie verschillende tarieven:
1- Voor starters op de woningmarkt onder de 35 jaar wordt voorgesteld om een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren.
2- Het huidige tarief van 2% gaat alleen nog gelden voor natuurlijke personen die de verkregen woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.
3- Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen het hogere algemene tarief. Het algemene tarief wordt verhoogd naar 8%. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 8%. Dit betekent dat – naast de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden – ook verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden gebruikt, worden belast tegen 8%. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verkrijging van een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, bijvoorbeeld particuliere beleggers en woningcorporaties.

Box 3
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast zodat met ingang van 2021 de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Daarnaast wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd naar 31%.

Voorkomen van huisuitzettingen
Het kabinet gaat in gesprek met verhuurderorganisaties – waaronder Vastgoed Belang – om huisuitzettingen door huurachterstand zo veel mogelijk te voorkomen.

Woningbouwimpuls
Het Kabinet zet in op meer en sneller bouwen en verduurzamen van de gebouwde omgeving door extra te investeren.

Huurverlaging corporaties
Huurders met een laag inkomen en een (voor dat inkomen) hoge huur woning in een corporatiewoning hebben recht op eenmalige huurverlaging.

Tarief verhuurderheffing omlaag
Om de verplichte huurverlaging door corporaties voor huurders met een laag inkomen te bekostigen verlaagt het kabinet het tarief van de verhuurderheffing per 1 januari 2021 van 0,562% in 2020 naar 0,526% in 2021.

Wetsvoorstel excessief lenen
Er wordt voorgesteld om bij aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 500.000 lenen bij hun vennootschap het meerdere per 1 januari 2023 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Bron: Vastgoedbelang

  NIEUWS 10-06-2020

Subsidieregeling voor isolatie eigen woning tijdelijk verhoogd

Goed nieuws voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen: tot 31 december 2020 kun je tot 30% van isolatiekosten vergoed krijgen door de overheid. Het vakantiegeld voor 2020 is binnen en misschien had jij in je achterhoofd om het dit jaar in huis te investeren. Met duurzame maatregelen kun je niet alleen de energierekening verlagen, maar ook het wooncomfort verhogen. Wie twee of meer delen van zijn of haar huis laat isoleren, krijgt tot 31 december dit jaar niet tot 20 maar tot 30 procent van de kosten vergoed door de overheid. De verruiming geldt vanaf 1 juni, voor maatregelen die tussen 1 juni en 31 december worden uitgevoerd.

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) loopt al een tijdje. Om bewoners wat tegemoet te komen in deze onzekere tijden, is de regeling tijdelijk verruimd. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je minimaal twee isolatiemaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door de vloer, de buitenmuren of het dak te laten isoleren. Meer informatie op: SEEH-regeling
Bron: RTLZ

  NIEUWS 20-04-2020

Effect van het coronavirus op de woningmarkt

Het Kadaster, openbaar register van al het vastgoed, stelt dat het coronavirus nog geen grote effecten heeft op de woningmarkt. Het grootste effect is zichtbaar in de oriënterende fase van de zoektocht naar een nieuwe woning. Dat het effect in deze fase nu nog het grootst is, is logisch te verklaren. Het aan- en verkoopproces van een woning neemt enkele maanden en soms wel langer in beslag. Dit heeft tot gevolg dat makelaars momenteel de transacties van een paar maanden geleden aan het afronden zijn.

De oriënterende fase
Na 12 maart, de datum dat de coronamaatregelen werden ingevoerd, halveerde het aantal aanvragen dat het Kadaster binnenkreeg van woningzoekers die aan het oriënteren zijn. Deze aanvragen zijn een goede indicator om de interesse in koopwoningen te meten. "Potentiële kopers vragen voor € 2,95 informatie bij ons op over de woning waar ze interesse in hebben, zoals de laatste verkoopprijs of de grootte van de woning", vertelt Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster. In de regio's waar het coronavirus het snelst werd verspreid, nam het aantal aanvragen het meest af. "Het aantal bevragingen veert inmiddels weer op", maar het is nog niet op het niveau van voor 12 maart", zegt De Vries. Kopen en transportakte In de volgende fase van het koopproces zijn de effecten van de coronacrisis al minder. De makelaar stelt bij het kopen van een woning de koopovereenkomst op. Hiervoor vraagt hij of zij ook informatie op bij het Kadaster. Het aantal aanvragen door makelaars daalde licht na 12 maart. De Vries stelt echter dat het te vroeg is om hieruit conclusies te kunnen trekken.

De transactie vindt pas plaats als er verhuisd wordt, zo ook het inschrijven van de transportakte. Deze vertraging heeft invloed op de cijfers die nu worden gecommuniceerd. Het heeft tijd nodig om het effect te kunnen meten van het coronavirus op het aantal transacties. Er is al een terugloop te zien in het aantal inschrijvingen, maar het Kadaster vermoedt dat dit niet met het coronavirus te maken heeft. Vorig jaar in dezelfde periode was het aantal transacties namelijk ook laag.

"Veel mensen willen hun hypotheek nu nog snel oversluiten, omdat ze bang zijn dat de hypotheekrente de komende tijd gaat stijgen."

Meer mensen sluiten hypotheek over
Uit de cijfers van het Kadaster blijkt dat veel notarissen nog geen effect zien op het aantal woningoverdrachten. De oorzaak hiervan is dat veel opdrachten al weken vooruit gepland zijn. Wel zijn meer mensen hun hypotheek aan het oversluiten. De Vries: "Veel mensen willen dat waarschijnlijk nu nog snel doen, omdat ze bang zijn dat de hypotheekrente de komende tijd gaat stijgen."

Bronnen: VBO Makelaar, Nu.nl en Kadaster

  NIEUWS 09-03-2020

A&N Vastgoed is nu een VBO Makelaar

Sinds begin maart 2020 zijn wij VBO lid geworden. Dat is het vieren waard!

A&N Vastgoed heeft bewust gekozen voor deze branchevereniging. Onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van VBO. Dankzij certificering, inschrijving in een kwaliteitsregister samenwerking met validatie-instituten zoals het NWWI of Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wordt de kwaliteit van VBO gewaarborgd.

VBO makelaars zijn verplicht naast hun lokale kennis ook hun professionele kennis op het gebied van makelen, actueel te houden door middel van educatie. De dienstverlening van A&N Vastgoed wordt nu bekroond met een lidmaatschap en zijn onze diensten naar verkopers en kopers nog sterker gemaakt.
Daarnaast staan wij voor transparantie en professionaliteit en de VBO vertegenwoordigt deze waarden.

Wilt u meer informatie over VBO? Kijk dan op de website: www.vbomakelaar.nl

  NIEUWS 20-02-2020

12 vragen over de nieuwe WOZ-waarde van je huis

'Wat is mijn huis waard?' Op die vraag krijg je een antwoord als je de WOZ-beschikking ontvangt. Maar waar ben je nou precies aan toe? Twaalf prangende vragen over de WOZ-waarde.

1. Allereerst: wat is de WOZ-waarde precies?
WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken en de gemeente stelt dit jaarlijks vast. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling op de woningmarkt en vertelt je hoeveel je huis waard is. Die waarde is de basis voor de hoogte van onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en je eigenwoningforfait.
2. Hoe wordt de WOZ-waarde precies vastgesteld?
Dat doen specialisten in opdracht van de gemeente. Zij bezoeken een deel van de woningen in hun gebied, maar lang niet allemaal. Voor het vaststellen van de waarde kijken ze naar de locatie, kenmerken van het huis en vergelijkbare woningen. Op basis daarvan bepalen ze voor welk bedrag de woning ongeveer een jaar geleden verkocht had kunnen worden.
3. Een jaar geleden, zeg je?
Klopt. De WOZ-waardebepaling die je onlangs ontvangen hebt, is de waarde van je huis zoals die was op 1 januari 2019.
4. Waarom is de kans groot dat de WOZ-waarde van mijn woning opnieuw stijgt?
Het logische antwoord is: omdat de woningprijzen in 2019 gestegen zijn.
5. Is een hogere WOZ-waarde altijd slecht nieuws?
Niet per se. Meestal wil iedereen liefst een zo laag mogelijke WOZ-waarde. Want dan betaal je minder belasting. Maar steeds vaker zijn mensen zich meer bewust van de voordelen van een hoge WOZ-waarde.
6. Zoals...?
Huizenbezitters die van plan zijn hun huis te verkopen, zijn natuurlijk blij met een hogere WOZ-waarde. Want de kans dat je jouw huis dan ook voor een hogere prijs kunt verkopen is dan groter. Ook mensen die een hypotheek voor hun huis willen, zijn geholpen met een hogere WOZ-waarde. Zo verstrekken een aantal geldverstrekkers op basis van de WOZ-beschikking een hypotheek tot 90% van de WOZ-waarde. Een taxatierapport, waar weer kosten aan verbonden zijn, is dan niet nodig. Een hogere WOZ-waarde kan ook een positief effect op je hypotheekrente hebben. Want door een hogere WOZ-waarde kan de verhouding tussen de waarde van je huis en je hypotheek gunstiger uitpakken. Is de nieuwe WOZ-waarde van de woning hoger dan de woningwaarde die bij jouw hypotheekverstrekker bekend is? Dan kan de rente misschien omlaag. Je moet dit dan wel bij je hypotheekverstrekker melden.
7. Wat moet je doen als je vindt dat de waardering van je woning niet klopt?
Hoe heeft de waarde van mijn huis zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld? Hoe kan het dat mijn huis zoveel duurder is dan alle andere huizen in de straat? Mensen die het idee hebben dat de schatting van de waarde van hun huis niet klopt, willen graag antwoord op dit soort vragen. De gouden tip: woz-waardeloket. Dat is een website van de Rijksoverheid waarop je de WOZ-waarde van woningen kunt opzoeken en 'vergelijkend warenonderzoek' kunt doen.
8. Hoe kan het dat het huis van de overburen (veel) meer of minder waard is?
Dat kan verschillende oorzaken hebben. Omdat jouw huis door een uit- of aanbouw meer vierkante meters woonoppervlakte telt, bijvoorbeeld. De gemeente weet welke bouwvergunningen per jaar afgegeven zijn en houdt daar rekening mee in de waardering. Een nieuwe keuken maakt daarbij geen verschil, een extra woonlaag doet dat wel. Ook het uitzicht speelt een rol: een huis dat uitkijkt op water of een park krijgt een hogere WOZ-waarde dan een huis dat op een parkeerplaats uitkijkt.
9. Nog andere zaken die voor een stijging kunnen zorgen?
Als er in de directe omgeving van het huis iets gebeurd is dat invloed heeft op het woongenot of de locatie. Denk aan een flinke opknapbeurt van de wijk of een nieuw winkelcentrum om de hoek; dat soort zaken dragen ook bij aan een hogere WOZ-waarde.
10. Als de WOZ-waarde van mijn huis met 10% stijgt, betekent dat dan automatisch ook een 10%-stijging voor mijn gemeentelijke belastingen?
Niet per definitie. Nadat de WOZ-waarden vastgesteld zijn, bepalen gemeenten het nieuwe belastingpercentage. Een organisatie als Vereniging Eigen Huis (VEH) houdt in de gaten hoe gemeenten dat doen en trekken aan de bel als het tarief teveel boven de inflatie uitkomt. Bovendien zijn gemeenten er zelf over het algemeen ook op gebrand dat het allemaal een beetje in evenwicht blijft.
11. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, is dat ingewikkeld?
Dat valt mee, maar het kost wel tijd. Allereerst is het belangrijk dat je het binnen zes weken na ontvangst van de beschikking doet. Geef duidelijk aan waarom de schatting volgens jou onjuist is - verkeerd aantal vierkante meters, technische fouten die gemaakt zijn - of dat genoemde referentiepanden heel anders zijn dan jouw huis, bijvoorbeeld. Je kunt het bezwaar zelf indienen (op de website van VEH of de Consumentenbond zijn voorbeelden van bezwaarschriften te vinden) of een gespecialiseerd bureau inschakelen.
12. Wat zijn andere effecten van een hoge of lage WOZ-waarde?
Vaak zie je ook een ‘emotioneel’ effect. Mensen bij wie de WOZ-waarde hoger uitpakt dan ze dachten, voelen zich ineens een stuk rijker. Mensen die een lagere waarde in de bus krijgen, zijn vaak een beetje teleurgesteld. Uiteindelijk heb je het meeste aan een WOZ-waarde die zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarde van je huis komt.


  NIEUWS 11-02-2020

Ondanks krapte gematigde prijsstijging in vrije huursector

Ondanks het enorme tekort aan woningen zijn de huurprijzen in de vrije sector in de tweede helft van 2019 niet enorm gestegen, blijkt uit de marktrapportage 'Transparantie in de verhuurmarkt van VGM NL en NVM'.

Huren stijgen bij de overgang van huurder naar huurder met 4,5%, de gemiddelde vierkante meterprijs is licht gestegen tot 11,92 per m2. Opvallend is het gebrek aan aanbod voor mensen die minder dan 1000 euro per maand kunnen uitgeven aan de huur. Zeker in de grote steden is er in deze klasse te weinig aanbod en doorstroming. VGM NL en NVM zien daarom in toenemende mate dat met name gezinnen uitwijken naar omliggende gemeenten. Voor het volledige persbericht en rapportage klik hier.

  NIEUWS 01-01-2020

Wetswijzigingen woningmarkt 2020

Welke wetswijzigingen vinden er plaats per 1 januari 2020 met betrekking tot de woningmarkt? We zettten de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt voor u op een rij.

2 miljard investering de komende jaren

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Er is een bedrag van 1 miljard beschikbaar gesteld voor woningbouw en 1 miljard korting op de verhuurderheffing, waarmee de woningbouw wordt gestimuleerd, om hiermee de doelstelling van 75 duizend extra woningen per jaar te kunnen realiseren. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Klik voor meer informatie hier.

  NIEUWE REGELGEVING
NHG-grens naar € 310.000 in 2020
Vanaf 1 januari 2020 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600. Als de getaxeerde waarde hoger is dan koopsom dan is het laagste bedrag leidend met betrekking tot de kostengrens.
Bindend aanbod
De nieuwe kostengrens kan al gelden voor een woning die in 2019 wordt aangekocht. Het gaat erom dat het bindend aanbod wordt uitgebracht in 2020. Je kunt dus nu al een woning tot € 310.000 kopen, als het bindend aanbod maar in 2020 wordt uitgebracht.
Koopsom exclusief roerende zaken
Voor de koopsom geldt het bedrag exclusief roerende zaken.
Oversluiten ook onder de NHG-grens
De NHG-kostengrens geldt in 2020 zowel voor aankopen als oversluiten. Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Zie voor meer informatie over de NHG-kostengrens onderstaande link: https://www.nhg.nl/Over-NHG/Actueel/de-nhg-kostengrens-in-2020-de-meest-gestelde-vragen-en-antwoorden-op-een-rij
NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7%
Een koper betaalt voor een hypotheek met NHG eenmalig een NHG-premie, de zogenaamde borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie ('NHG-premie') wordt per 1 januari 2020 verlaagd van 0,9% naar 0,7% over de hoogte van de hypotheek.

Dit betekent dat er maximaal € 2.170 aan kosten wordt gerekend voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen en maximaal € 2300,20 voor woningen met energiebesparende voorzieningen. Het streven is om dit niveau in beginsel de komende jaren vast te houden. Klik hier voor meer informatie over de borgtochtprovisie.
Hypotheekaftrek daalt sneller
De hypotheekrenteaftrek daalt van 49% naar 46% in 2020. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Met ingang van 2020 wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Voor 2020 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 49% naar 46%. De komende jaren zal dit tarief verder versneld worden afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05% bereikt.
Hillen-aftrek daalt naar 93⅓%
De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3⅓ % per jaar. In 2020 bedraagt de Hillen-aftrek 93⅓ %. De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de Hillen-aftrek in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3⅓% per jaar. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Zie voor meer informatie over de Hillen-aftrek deze link.
Inkomen partner telt mee voor 80% in 2020
Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2020 het inkomen van de minst verdienende partner voor 80% meegeteld. In 2019 was dit nog 70%.
Inkomstenbelasting naar tweeschijvenstelsel in 2020
Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Klik hier voor meer informatie.
WOZ-waarde stijgt in 2020
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,0 tot 10,0%. De WOZ-waarde die men in 2020 ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer. Klik hier voor meer informatie onderstaande link:
Eigenwoningforfait daalt
In 2020 wordt het eigenwoningforfait vastgesteld op 0,6 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2019 is dit 0,65 %).
Energiebelasting omlaag in 2020
Op 1 januari 2020 verandert de energiebelasting. Gemiddeld gaan huishoudens minder belasting betalen. Klik hier voor meer informatie.
VvE's met zonnepanelen kunnen btw-vrijstelling krijgen
De Belastingdienst heeft per 1 januari 2020 de zogenaamde kleine ondernemingsregeling (KOR) aangepast. Daardoor kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die zonnepanelen hebben met ingang van het jaar 2020 vrijgesteld worden van hun btw-verplichtingen bij deelname aan de nieuwe KOR. Als een VvE voor minder dan een bedrag van € 20.000,- per jaar aan stroom teruglevert, kan de VvE een beroep doen op de nieuwe KOR. Een VvE hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen.

VvE's moeten wel opletten bij gebruikmaking van de nieuwe KOR. Als een VvE de btw op de aanschaf heeft afgetrokken kan het zijn dat een deel van de eerder afgetrokken btw weer aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald in het kader van de herzieningsregeling. Een VvE moet dus bereken of het loont om deel te nemen aan de nieuwe KOR.

Daarnaast kan de VvE bij deelname aan de nieuwe KOR geen btw meer aftrekken over de onderhoudskosten of andere kosten die verband houden met de zonnepanelen. Voordat de VvE beslist om aan de KOR deel te nemen is maatwerk door een fiscalist/accountant vereist.
Salderingsregeling voortgezet
De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft. Klik hier voor meer informatie.  NIEUWS 26-09-2019

Nieuwbrief september 2019   Lees hier online

  NIEUWS 07-05-2019

Nieuwbrief mei 2019   Lees hier online

  NIEUWS 01-01-2019

Nieuwbrief januari 2019   Lees hier onlineAl meer dan 20 jaar dé verhuur- en verkoopmakelaar van Den Haag en omgeving